Föreningsstyrelsen

Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm

Amazona leds av en styrelse på 13 personer, varav 7 är ordinarie ledamöter och 5 är suppleanter. Både ordinarie ledamöter och suppleanter deltar vid våra styrelsemöten. Styrelsen består endast av kvinnor, alla med egen erfarenhet av bröstcancer. Styrelsen väljs på årsmötet och man väljs in för en period om ett till två år. Ordförande väljs för ett år i taget och vår nuvarande ordförande heter Izabela Grape

Vår styrelse är uppdelad i arbetsgrupper och alla styrelsemedlemmar ingår i en arbetsgrupp. I dessa grupper ingår även andra medlemmar som ej har styrelseuppdrag. De arbetsgrupper som finns är följande:

  • Stödpersonverksamhet
  • Medlemsaktiviteter
  • Informationsverksamhet
  • Samverkan med landsting, politiker och sjukvård

För att läsa mer om vilka som ingår i styrelsen > BCF Amazonas styrelse

Bli medlem

Bli medlem