Samtalstöd

Någon att tala med... Någon som förstår...

Du som har drabbats av bröstcancer har säkert många funderingar. Vi har därför i vår förening sett till att vi har flera olika sorters samtalsstöd så att du skall kunna hitta något som passar just dig.

Vi har många utbildade stödpersoner att samtala enskilt med, vi har ett bemannat kansli som tar emot kortare samtal under vardagar kl 10-14. Vi startar regelbundet nya samtalsgrupper efter behov med max 6 personer åt gången som leds av en professionell samtalsledare. Vi har även särskilda samtalsgrupper för dig som drabbats av kronisk spridd bröstcancer ledda av en psykoterapeut.

Oavsett hur du har reagerat på ditt eget besked eller hur prognosen ser ut ska du inte tveka att ta kontakt med våra stödpersoner, delta i en samtalsgrupp eller i någon av våra övriga aktiviteter. Vi kan stötta dig i hur du kan hantera din situation och hur du kan agera i dialogen med sjukvården.

Att dela sina upplevelser med andra kan vara en hjälp att förstå sin egen situation. Det kan kännas bra att tala med någon annan som har gått igenom samma sjukdom. Vår förenings kvinnliga stödpersoner har egna erfarenheter av sjukdomen medan de manliga har sina erfarenheter av sjukdomen genom att vara nära anhöriga till bröstcancerbehandlade kvinnor.

Du som är drabbad, eller du som är närstående, kan alltid få ett enskilt privat samtal med en stödperson. Ni kan antingen tala i telefon eller träffas. Du behöver inte vara medlem för att samtala. Ring eller maila till kansliet så förmedlar vi kontakten.

Alla stödpersoner har genomgått en utbildning under professionell ledning och vidareutbildning sker kontinuerligt.

Alla stödpersoner har naturligtvis tystnadsplikt.

Samtal i soffan2021.jpg

Du som anhörig eller vän behöver också någon som du kan vända dig till med dina känslor och tankar. Oftast kan inte den cancerdrabbade vara detta stöd utan du får söka dig till någon annan som orkar lyssna och stötta.

Boktips. Det finns en mängd bra böcker att läsa och det kommer hela tiden nya boktips. BCF Amazona erbjuder ett bibliotek med många böcker om bröstcancer och även annan litteratur. Som medlem lånar du böckerna gratis.

Vill du själv bli stödperson? Är du intresserad av att en dag själv bli utbildad stödperson? Även om du inte känner att du själv behöver hjälp, kanske dina erfarenheter kan hjälpa någon annan. Kontakta kansliet så får du veta mer.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem